Tükürük Bezi Tümörleri

Tükürük bezi tümörü nedir?
Tükürük bezi tümörleri tükürük bezlerinde ve kanallarında başlayan normal olmayan hücrelerin büyümeleridir. Tükürük bezi tümörleri nadirdir.


Tükürük bezi ne işe yarar?
Tükürük bezleri tükürük salgılayarak sindirime yardımcı olur, ağız içerisini nemli tutar ve sağlıklı dişleri destekler. Çenenizin altında ve arkasında üç çift büyük tükürük bezi vardır bunlar; parotid, sublingual ve submandibular bezlerdir. Diğer birçok küçük tükürük bezleri ise dudaklarınızda, yanaklarınızın içinde ve ağız ve boğaz boyunca yerleşmişlerdir.
Kanser olan (malign-kötü huylu) ve kanser olmayan (benign-iyi huylu) olmak üzere ikiye ayrılırlar.
Tükürük bezi tümörleri tükürük bezlerinin herhangi birinde başlayabilir. Çoğu iyi huylu tümörler olsalar da bazen kanser olabilir. Tükürük bezi tümörlerinin çoğu parotis bezlerinde görülür.


Tükürük bezi tümörü oluşmasının sebebi nedir?
Sebebi tam olarak bilinmemekle beraber genetik ve sigara gibi çevresel faktörlerin etkili olduğu görülmüştür.


Tükürük bezi tümörlerinin tedavisi nedir?
Tükürük bezi tümörleri için tedavi genellikle tümör cerrahi işlem ile çıkarılmasıdır. Tükürük bezi kanserleri olan kişilere ek tedaviler (kemoterapi, radyoterapi vb.) gerekebilir.


Tükürük bezi tümörlerinin belirtileri nelerdir?


Ne zaman bir doktora görünmelisiniz?
 Sizi endişelendiren kalıcı belirti veya semptomlarınız varsa doktorunuzdan randevu alın. Tükürük bezi yakınında bir yumru veya şişme bir alan olması tükürük bezi tümörü en yaygın işaretidir, ama kanser olduğu anlamına gelmez. Tükürük bezi tümörlerinin çoğu kanser olmayan (iyi huylu) tümörlerdir. Diğer birçok kanser dışı koşullar tükürük bezinde şişmeye yol açabilir; enfeksiyon veya tükürük bezi kanalında bir taş.

Tükürük bezi tümörleri için risk faktörleri nelerdir?
Tükürük bezi tümör riskini artırabilen faktörler şunlardır: