Çocuk Kulak Hastalıkları

Kulak Enfeksiyonları
Küçük çocuklarda oldukça sık görülen ve ebeveynleri oldukça tedirgin eden bir akut yada kronik olabilen hastalıkdır. Akut formu oldukça ağrılı ve gürültülü olabilmekle beraber aylarca fark edilmeyebilecek müphem semptomlarla giden kronik formları da mevcuttur. Akut orta kulak iltihabı genelde kulak ağrısı, ateş ve bazen de iltihaplı kulak akıntısı ile tanınabilmektedir. Özellikle şikayetini sözlü ifade edemeyen küçük çocuklarda aynı kulağı kaşıma, huzursuzluk, sürekli ve sebepsiz ağlama, uyumama gibi hastalığın yerini belli etmeyen şikayetler yaratabilir. Unutulmaması gereken bir nokta özellikle yeni kreşe başlayan çocukların bu hastalıklar açısından risk altında olduğudur. Ayrıca özellikle yaşadığı evde sigara içilen çocuklar büyük risk altındadırlar.
Bu akut tabloların yanında çocuklarda daha sinsi ilerleyen seröz otitler de özel bir ilgi ister. Herhangi bir gribal enfeksiyonu takiben birkaç haftaya kadar devam edebileceği gibi aylarca ve yıllarca devam edip orta kulak ve kulak zarında kalıcı hasarlar da bırakabilmektedir. Bu hasta grubunda özellikle işitme şikayetleri ön plandadır. Anne babanın söylediklerini tekrarlatma, televizyon sesini fazla açma, çağrıldığında cevap vermeme gibi şikayetler görülebilir. Bu durumlarda hastanın bir KBB doktoru tarafından görülmesi ve yakın olarak takip edilmesi gerekir. Bazen bu tablo uzadığında ve kalıcı problem yaratma endişesi oluştuğunda veya akut enfeksiyonlar sık tekrarlamaya başladığında kulaklara parasentez ve ventilasyon tüpü uygulaması gibi cerrahi seçenekler devreye sokulabilmektedir.

 

Çocuklarda Sık Görülen Hastalık “Orta Kulak Sıvı Toplanması”

Çocuğunuzda Orta Kulak Sıvı Toplanmasına Dikkat
Çocuğunuz televizyonun sesini çok açıyor, yakından seyrediyor veya seslendiğinizde birkaç defa tekrarlatıyorsa ve derslerindeki başarılarında azalmalar olmaya başladıysa, ağrısız orta kulak iltihabı geçiriyor olabilir. Özellikle sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren, burun tıkanıklığı şikayetleri olan, uyku sırasında ağzı açık uyuyan veya horlayan bir çocuğunuz varsa orta kulakta sıvı toplanmış olma olasılığı yüksektir.


Okul Öncesi Çocukluk Çağında Orta Kulakta Sıvı Toplanması Oldukça Sık Görülen Bir Hastalıktır
Orta kulak boşluğu normalde hava ile doludur ve bu havanın basıncı dış ortamdaki hava basıncı ile eşit olmalıdır. Burnumuzun arkasında genzimizle orta kulak arasında havalanma görevi yapan östaki borusu sayesinde orta kulaktaki hava basıncı ile dış ortamdaki hava basıncı eşitlenir. Bu boru normalde kapalıdır. Yutkunma sırasında ve çenemizi açıp kapatma hareketleri sırasında östaki borusu açılır ve basınç eşitlenir.
Uçakta veya dağlarda ani irtifa farkları yaşarken kulağımızda hissettiğimiz basınç hissi, ani değişimleri bu sistemin çalışmasına fırsat kalmadan dış ortam basıncı ile orta kulak basıncının eşitlenememesine bağlı gelişir. Nezle olduğumuzda da kulağımız ayni mekanizma ile tıkanabilir. Özellikle okul öncesi çocukluk çağında orta kulakta sıvı toplanması, tıptaki ismi ile seröz otit oldukça sık görülen bir hastalıktır.

Bu Hastalık Neden Bu Yaş Grubunda Daha Sık Görülüyor?
Çocuklarda geniz eti büyüklüğü ve östaki borusunun yetişkinlere göre daha kısa ve düz oluşu, allerjik yapı ve sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmeleri gibi nedenler sayılabilir. Hastalığın erken evrelerinde çocukta hafif bir işitme kaybı başlar. Burun tıkanıklığı belirtileri, ağız açık uyuma, televizyonun sesini çok açma veya televizyonu yakından izleme, derslerde öğretmenin söylediklerini duyamama, sürekli burun akıntısı gibi yakınmalar olur. Aileler bu yakınmaları her zaman fark edemeyebilirler. Çoğu zaman çocuğun az işittiği, okuldaki öğretmenleri tarafından fark edilmektedir.


Erken Dönemde Tedavi ile Düzeltilebilen Bir Durumdur
Orta kulakta sıvı birikmesi, erken dönemde fark edilebilirse, nedene yönelik tedavi ile düzeltilebilen bir durumdur. 2-3 haftalık ilaç tedavileriyle sıklıkla sorun ortadan kaldırılabilir. Ancak östaki borusunun tıkanmasına neden olan geniz eti büyüklüğü durumlarında ve ilaç tedavisinin etki etmediği durumlarda, cerrahi tedavi gereklidir ve sonuç son derece yüz güldürücüdür. Tedavi edilmeyen gecikilmiş durumlarda geçirilen sık orta kulak enfeksiyonlarına bağlı ve kulak zarındaki negatif basınç ile zarda çökme nedeniyle kalıcı işitme bozuklukları ortaya çıkabilir.


İşitme Azlığından Şüphe Duyduğunuz Durumlarda Mutlaka Bir Uzmana Başvurun
Orta kulakta sıvı birikmesi durumlarında kulak ağrısı, ateş, kulak akıntısı gibi yakınmalar yoktur. Çocuğun derslerdeki başarısının düşmesi, huzursuzluk, arkadaşları ile ilişkilerinin bozulması, denge bozukluğu gibi yakınmalar kimi zaman ana yakınmalar olarak karşımıza çıkabilmektedir. Tüm bunlar orta kulaktaki basınç ile dış ortamdaki basınç arasındaki farka bağlı olarak oluşan işitme azlığına bağlıdır. Bu nedenle anne ve babaların işitme azlığı olduğundan şüphe duydukları çocukları mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına götürmeleri gereklidir.


Tedavi Yöntemi
Kulak Burun Boğaz uzmanı, hastalığa neyin neden olduğunu araştıracak ve nedene yönelik tedavi uygulayacaktır. Bu çocuklarda alerjik zeminde burun akıntısı ve geniz eti büyümesi oldukça sık karşılaşılan durumlar olduğundan alerji yönünden de değerlendirilmeleri gerekir. Orta kulakta sıvı toplanması nedeniyle kulak zarına yerleştirilen havalanma tüpü ameliyatları sık yapılan ve işitmeyi düzelten bir operasyondur. Yerleştirilen tüp 6 ay gibi bir süre sonunda sıklıkla kendiliğinden çıkmakta, ikinci bir müdahaleye gerek kalmamaktadır. İleride kalıcı bir işitme bozukluğuna yol açmamak, çocuklarımızı yaşıtlarından geri bırakmamak, okulda başarısız olmalarını engellemek için, işitme konusunda uyanık olunmalı ve geç kalmadan doktora başvurulmalıdır.